Zawartość

     
 
PROJEKTY TYPOWE

Posiadamy dużą bazę gotowych projektów typowych  przez nas opracowanych. Przygotowujemy projekty adaptacji wybranego typu do konretnej lokalizacji wraz z projektem zagospodarowania terenu wykonywanym na mapie do celów projektowych. Wprowadzamy zmiany inwestorskie na projekty typowe oraz wykonujemy niezbędne rysunki zamienne w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym.

 
     

Typ "A"